Het ERK en examens

Di’ la tua werkt volgens de verschillende ERK nivo’s. Dit is een afkorting voor het Europees Referentie Kader.  Dit kader geeft je de mogelijkheid je nivo vast te leggen door een examen af te leggen (en een diploma te verkrijgen). Voor het Italiaans kan dit bij het Istituto Italiano di Cultura te Amsterdam op de Keizersgracht. Dit diploma wordt overal erkend. Er zijn zes nivo’s vastgesteld de Europese Unie: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

Als je een officiële toets wilt doen kan ik je helpen de weg te vinden naar de PLIDA, het CILS of CELI. Ik kan je helpen bij de voorbereiding voor een dergelijk examen.

Doe hier de online test om je taalnivo te bepalen. 

(N.B.: deze toets zal je passieve kennis van het Italiaans toetsen, deze ligt doorgaans hoger dan uw echte nivo.)

Ter vergelijk

Als buitenlanders in Nederland toelating willen krijgen tot een MBO opleiding zullen ze aan moeten tonen in het bezit te zijn van een A2/B1 diploma. A2 voor spreken en schrijven, B1 voor lezen en luisteren. Mijn zoontje van 11 beheerst het Engels op A2 nivo.

Het FCE examen van Engels van Cambridge dat veel middelbare scholen tegenwoordig aanbieden is op B2 nivo. Een eindexamen leerling HAVO heeft een nivo Engels B1/B2.

Voor het volgen van een universitaire opleiding heb je nivo B2 nodig. Om vertaler te worden heb je nivo C1 nodig. Bij het C2 nivo begrijp je ook spreekwoorden, metaforen, stijlfiguren, regionale, historische of juridische teksten grotendeels.