Wat doe je in een online privéles Italiaans?

Hoe ziet een online les er uit?

Iedereen heeft wel eens in de klas gezeten. En met 20 andere leerlingen les gehad. Je gaat bij een taalles dan dikwijls oefenen in tweetallen of in groepjes. Maar er zijn vele redenen om privéles Italiaans te volgen. Maar wat doe je nu eigenlijk precies bij een online privéles Italiaans?

Het meest voor de hand liggende is om in dat online uur de dingen te doen die je niet thuis zelf kunt doen. Dat heeft een aantal gevolgen.

Wat thuis kan, gebeurt thuis

De grammatica oefeningen worden definitief verplaatst naar thuis, maar ook de grammatica instructie, die dikwijls te vervangen is met goede video’s die inmiddels beschikbaar zijn en met grammatica overzichten die je thuis kunt bestuderen. Nadat je dit thuis hebt gedaan, is er in de les ruimte om hierover vragen te stellen. Dit kan ook aanvullend via vragen via de mail.

Het lezen en de schrijfopdrachten worden ook verplaatst naar de thuisomgeving. De feedback vindt dan plaats tijdens de online bijeenkomst. Leerling en docent kunnen dan samen de fouten doornemen en de docent kan aan de hand van de fouten suggesties doen voor het opnieuw doornemen van bepaalde grammaticale onderdelen of voor het maken van extra oefeningen, die je dan weer thuis kunt maken.

Ook het bekijken van een film of korte video gebeurt thuis. In de les kun je er dan over in gesprek gaan.

Bij de online trainingen die ik maakte zitten nog woordenlijsten, zoals er ook woordenlijsten staan achter in de boeken van de methodes van de groepslessen. Ik ben er echter zelf sterk voorstander van dat mensen zelf lijsten aanleggen met woorden die voor hen relevant zijn, aan de hand van onbekende woorden die zij zelf tegenkomen in de lessen. Een app als Quizlet is hierbij een prima hulpmiddel.

Optimale spreek en luistertijd

Omdat voor jou de online les de enige gelegenheid om Italiaans te praten is, is het ideaal om jouw spreektijd te optimaliseren en je maximum gelegenheid te geven te laten praten. Dit is erg vermoeiend, maar wel heel leerzaam. Dikwijls zal je na een uur helemaal uitgeput zijn, omdat je continu bezig bent met nadenken. Tijdens de les probeert de docent om zoveel mogelijk Italiaans te praten. Ik schreef daarover dit artikel ‘Help de juf spreekt Italiaans‘. Omdat de les zo intens is, vind ik het daarom beter de lessen maximaal een uur te laten duren, en niet de anderhalf uur of twee uur die bij een groepsles gangbaar is.

Foto: Julia Cameron

Materiaalkeuze

Voor groepslessen bestaan vele methodes en boeken. Voor privélessen is de keuze beperkter, omdat de methodes inspelen op groepsactiviteiten. Daardoor kan beter gekozen worden voor boeken die op individueel nivo kunnen worden doorgewerkt thuis. Daarbij kun je denken aan:

  • Grammatica oefenboeken: papieren titels. Raad ik altijd aan om één te nemen. Er zijn ook online sites met oefeningen, maar dat levert dikwijls frustratie op bij studenten om vele redenen waar ik ooit ook nog een blog over zal schrijven. 🙂
  • Het boek Italiaans voor zelfstudie van Rosanna Colicchia, voor nivo A1 & A2 is iets meer dan grammatica. Er zitten ook korte tekstjes in en luisterfragmenten.
  • Leesboekjes op nivo, zoals bijvoorbeeld van ALMA (Letture facili), Edilingua (Italiano con fumetti) of door teksten met een beperkte woordenschat en eenvoudige zinsconstructies die door de docent zelf zijn geschreven.

De gereedschapskist van de docent

  • Liedjes en bijbehorende songteksten, luisterfragmenten, video’s op YouTube en podcasts.
  • Grammatica overzichten.
  • Creatieve schrijfopdrachten die aansluiten bij de interesses van de student

Terwijl in de groepslessen meestal duidelijk wordt vastgehouden aan de chronologie van een boek, is dit in privélessen wat meer divers en ad-hoc. Er wordt gewerkt op basis van actuele behoeftes, zodat de leerervaring beter aansluit bij wat op dat moment nodig is voor jouw vooruitgang.

Concreet betekent dit:

We bespreken eerst de moeilijkheden en de vragen die thuis zijn opgekomen bij het maken van het huiswerk en de docent geeft feedback op gemaakte opdrachten. Daarna ga je meestal in gesprek over iets, dikwijls iets wat je thuis hebt voorbereid. Tenslotte geeft de docent instructie voor de week daarop en geeft je via de mail je huiswerk voor de komende week.

Als een leerling het fijn vindt kan er worden gewerkt naar het afronden van een bepaald nivo en een certificering. Na een intake kan er in dat geval een plan worden gemaakt om daar naar toe te werken.