Algemene voorwaarden

Elke deelnemer aan de groepslessen en/of degene die de lessen betaalt wordt geacht te begrijpen en op de hoogte te zijn van de inhoud van de volgende voorwaarden en gaat ermee akkoord ten tijde van de inschrijving.

 

  1. Inschrijving en betaling 

1.1. Je kunt je inschrijven voor een groepscursus door een mail met dit verzoek te sturen naar info@dilatua.nl.  Je krijgt dan een bevestigingsmail van je inschrijving.

1.2. Twee weken voor aanvang van de cursus krijg je een mail met informatie over de doorgang van de cursus met, indien doorgang, een factuur van Di’ la tua. Je gaat dan akkoord met het cursusgeld en de afspraak de factuur binnen twee weken te betalen.

1.3. De prijs van de cursus is exclusief de boeken.

1.4. Je moet het boek zelf bestellen nadat je van Di’ la tua een e-mail hebt ontvangen dat de cursus doorgaat (14 dagen voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestigingsemail met daarin ook de informatie over het aan te schaffen boek).

1.5 Di’ la tua is niet verantwoordelijk voor reeds (vroegtijdig) aangeschafte boeken voor een cursus die niet doorgaat wegens te weinig aanmeldingen.

 

  1. Annulering en gemiste lessen

2.1. Als je je inschrijving annuleert met nog 14 dagen of langer te gaan voor de cursus start is er nog geen factuur gestuurd en hoef je dus geen rekening te betalen.

2.2. Je krijgt niks terug als je annuleert nadat de factuur is verstuurt, twee weken of korter te gaan voor aanvang van de cursus.

2.3. Als om welke reden dan ook de cursus niet doorgaat, bijvoorbeeld door te weinig aanmeldingen, dan wordt dit twee weken voor de aanvankelijke start gecommuniceerd. Uiteraard wordt er dan ook geen factuur verstuurd.

2.4. Moet de docent door overmacht het lesgeven voortijdig of halverwege staken dan zoekt zij zelf naar adequate vervanging. Kan deze niet gevonden worden dan krijgt de leerling het bedrag terug van het aantal lessen dat niet is gegeven. De prijs per les is de cursusprijs gedeeld door het aantal lessen van de cursus.

2.5. Het is niet mogelijk om het geld van de door de leerling gemiste lessen terug te krijgen. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname van de leerling.

2.6. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een andere periode in te halen. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.

 

  1. Cursus en aansprakelijkheid

3.1. Gedurende de cursus door Di’ la tua is de deelnemer aansprakelijk, zowel rechtstreeks als indirect, voor zijn of haar schade aan particulieren of goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Di’ la tua als anderen. Zelfs als het niet met opzet is gebeurd. De deelnemer moet in het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering.

3.2. Di’ la tua is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendom, goederen en geld of schade aan personen, om welke reden dan ook, direct of indirect, tijdens haar werkzaamheden.

 

  1. Privacyverklaring

4.1. Met je inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de Privacyverklaring van Di’ la tua

 

Di’ la tua is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het KvK- nummer 67277314